Bridgeclub Hout-Blerick
 

Bestuur en Commissies

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter T.C.
Bestuurslid
Techn. commissie
André van den Enden
Brigitte Olders
Ronald Traa
Huib Derckx
Wil Derckx
Nico Koole
Thea Vastbinder

Wedstrijdleiders
Huib Derckx
Wil Derckx
André van den Enden
Nico Koole
Bas Op het Veld
Ronald Traa
Thea Vastbinder

Arbiters
Huib Derckx
Bas Op het Veld
Irene Cantelberg
Ronald Traa
Chrisje den Doop
Joop Brouwer
Thea Vastbinder
Website
Jan Lenders
Roel Tietema
Kofferbridge
Nel Traa
Prijzencommissie
Ine Peulen
Lies Verkoijen
Lief en leed
Nel Traa
Truus Klerken


Bas Op het Veld
Brigitte Olders
Hans Ittmann
André van den Enden
Nel Traa

Voorzitter, coörd. Wo
Secretaris
Coördinator Dinsdag
Coörd. Do en arbitrage
Materiaal en Computer
Computer
Computer


Donderdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Coordinator Woensdag
Dinsdag
Dinsdag


Coörd. en Wo en Do
Woens- en Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag

CoördinatieDins- en Donderdag
Woensdag


06-26994389
06-10550930
077-3829482
077-3823252
077-4772553

077-3823252
06-10550930
06-81148882
077-3521053
06-41803003
077-3872246
06-10064516


077-3521053
06-41803003
077-3823252
077-3872246
077-3822009
077-4772553
06-10064516


077-3521053
077-3822009
077-3523355
077-4772553
077-3826425
077-3826425
06-10064516

06-53595897
077-3872588

06-81148882

077-3824604
077-3876019

077-4772553
077-3823873